Kodanikuks olemise ABC

Projekt E22-22.01-02-04-05
Aeg 1.11.2022 – 30.04.2024

Projekti eesmärk: Eesti täiskasvanute teadlikkus demokraatliku ühiskonna toimimisest ja kestliku arenguga seotud väljakutsest on suurenenud, seeläbi on loodud eeldused kodanikuteadlikkuse ja -aktiivsuse suurenemiseks.

Projekti peamine sihtgrupp on kogukondade liikmed, kes on vähem osalenud kodanikukoolituses ja/või elukestvas õppes. Sihtgrupina näeme ka neid, kes osalevad küll elukestvas õppes ja kel on soovi kaasa rääkida kogukonna tegemistes ja probleemides, kuid puuduvad oskused ja teadmised kuidas osaleda.

Projekti tegevused

  1. Korraldatakse 15 kogukonnaringi 15. maakonnas;
  2. Kogukonnaringide juhendajate koolitus;
  3. Kogukonnaringide õppekavade ja metoodika täpsustamine ja kohandamine vastavalt piirkonnale ja ühiskonnas aktuaalsetele teemadele;
  4. Korraldatakse 2 seminari huvigruppidele.

Projekti tegevustesse kaasatakse kõik Eesti Rahvaülikoolide Liidu liikmed.

Projekti rahastab Norra Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.


17.04  Kogukonnaringide eestvedajad läbisid ettevalmistuse

Grupipilt: kogukonnaringide eestvedajad koolituse lõpus juhendaja Kai Klandorfiga (keskel)

Kogukonnaringide eestvedajate koolitus algas 15. märtsil ühise veebikohtumisega, 30. märtsil toimus esimene kokkusaamine Tallinna Rahvaülikoolis ja 13. aprillil teine. Koolituse eesmärk oli koosloomes ja koolitaja Kai Klandorfi juhendamisel luua kogukonnaringide sisu ja metoodika, õpetamaks kodanikuharidust piirkonnatunnetusest lähtuvalt. 

Kahel kokkusaamise tulemusena on kogukonnaringide eestvedajatel olemas struktuur, ideed ja metoodika kuidas ringe läbi viia. Kuna kogukonnad on erinevad, siis on koosloome tulemused siiski raamistik mille alusel iga eestvedaja oma ringi kujundama hakkab.

“Erinevate kogemuste ja ühiste arutelude pinnalt saab iga eestvedaja luua visiooni oma ringi käivitamiseks. On rõõm, et kogukonnaringid toimuvad üle Eesti igas maakonnas ning meil on kujunemas aktiivsete eestvedajate võrgustik, kellega ringe ette valmistada ja hiljem kogetut jagada,” vahendas koolituselt muljeid projekti koordinaator Krista Hallik.

Oluline koolituse tulemus on ka kahe kokkusaamise tulemusel tekkinud kogukonnaringide eestvedajate võrgustik, mille liikmed on ringide läbiviimisel üksteisele toeks nii kogemusega kui erinevate teadmise-oskustega.