Kodanikuks olemise ABC

Home/Projektid/Kodanikuks olemise ABC
Kodanikuks olemise ABC2023-09-28T18:53:30+03:00

Kodanikuks olemise ABC

Projekt E22-22.01-02-04-05
Aeg 1.11.2022 – 30.04.2024

Projekti eesmärk: Eesti täiskasvanute teadlikkus demokraatliku ühiskonna toimimisest ja kestliku arenguga seotud väljakutsest on suurenenud, seeläbi on loodud eeldused kodanikuteadlikkuse ja -aktiivsuse suurenemiseks. Projekti peamine sihtgrupp on kogukondade liikmed, kes on vähem osalenud kodanikukoolituses ja/või elukestvas õppes. Sihtgrupina näeme ka neid, kes osalevad küll elukestvas õppes ja kel on soovi kaasa rääkida kogukonna tegemistes ja probleemides, kuid puuduvad oskused ja teadmised kuidas osaleda. Projekti tegevustesse kaasatakse kõik Eesti Rahvaülikoolide Liidu liikmed.

Tegevused

Projektitoetajad 

Projekti rahastab Norra Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Projektiblogi

1006, 2023

Rakvere linna päevade raames peeti aruteluringi julgest linnakodanikust

Rakvere Linnakodanike Seltsi eestvedamisel korraldati sel aastal Rakvere linna päevade raames miniarvamusfestival “Julge linnakodanik”. Osalema olid oodatud nii kohalikud kui ka linnapäevi väisama tulnud külalised – igaüks, kellele pakub huvi kogukondlik tegevus. Kohtumise keskmes oli arutelupaneel, mis tõi kokku väga erinevad osapooled, arutamaks selle üle – kes on julge kodanik; mida tähendab kogukonnakeskne lähenemine/valitsemisviis ja kuidas kogukonnad ning  omavalitsused saavad teha paremini koostööd? Paneelis osalesid Siseministeeriumi rahvastiku ja kodanikuühiskonna asekantsler Raivo Küüt, Eesti Koostöö Kogu ekspert Heldi Ruiso, Rakvere Linnakodanike [...]

1804, 2023

Pressiteade. Neljapäeval alustab Rakveres kodanikuhariduse kogukonnaring

PRESSITEADE Eesti Rahvaülikoolide Liit 18.04.2023 Neljapäeval, 20. aprillil kell 18 alustab Juhan Kunderi Rahvakoolis tasuta kogukonnaring “Kodanikuks olemise ABC”, ringi eestvedaja on Maia Simkin. Kogukonnaringis õpitakse koos teistega läbi arutelude, millised on meie kui kodanike õigused ja kohustused, kuidas otsuseid mõjutada, mis on riigi ja mis omavalitsuse vastutusala ning kuidas kogukondlikele probleemidele/väljakutsetele juhtumipõhiseid lahendusi leida. Rahvakooli ja kogukonnaringi eestvedaja Maia sõnul ei julge paljud oma arvamust välja öelda. “Olen töötanud 22 aastat kohalikus omavalitsuses ja näinud, kui demokraatiavõõrad on inimesed, [...]

1704, 2023

Kogukonnaringide eestvedajad läbisid ettevalmistuse

Kogukonnaringide eestvedajate koolitus algas 15. märtsil ühise veebikohtumisega, 30. märtsil toimus esimene kokkusaamine Tallinna Rahvaülikoolis ja 13. aprillil teine. Koolituse eesmärk oli koosloomes ja koolitaja Kai Klandorfi juhendamisel luua kogukonnaringide sisu ja metoodika, õpetamaks kodanikuharidust piirkonnatunnetusest lähtuvalt. Kahel kokkusaamise tulemusena on kogukonnaringide eestvedajatel olemas struktuur, ideed ja metoodika kuidas ringe läbi viia. Kuna kogukonnad on erinevad, siis on koosloome tulemused siiski raamistik mille alusel iga eestvedaja oma ringi kujundama hakkab. “Erinevate kogemuste ja ühiste arutelude pinnalt saab iga eestvedaja luua visiooni [...]11. juuni, Virumaa Teataja
Milline võiks välja näha üks omavalitsuse julge kodanik?

https://virumaateataja.postimees.ee/7793564/milline-voiks-valja-naha-uks-omavalitsuse-julge-kodanik

26. aprill, Tre Radio
Kodanikuks olemise ABC koolitused Eesti kogukondadele

https://keskeesti.treraadio.ee/uudised/30028/kodanikuks-olemise-abc-koolitused-eesti-kogukondadele

19. aprill, Lääne-Virumaa uudised
Neljapäeval alustab Rakveres kodanikuhariduse kogukonnaring

https://www.laanevirumaauudised.ee/uudised/2023/04/19/neljapaeval-alustab-rakveres-kodanikuhariduse-kogukonnaring

18. aprill, Virumaa Teataja
Rakveres algab kodanikuhariduse kogukonnaring

https://virumaateataja.postimees.ee/7756196/rakveres-algab-kodanikuhariduse-kogukonnaring

Projektiblogi

1006, 2023

Rakvere linna päevade raames peeti aruteluringi julgest linnakodanikust

Rakvere Linnakodanike Seltsi eestvedamisel korraldati sel aastal Rakvere linna päevade raames miniarvamusfestival “Julge linnakodanik”. Osalema olid oodatud nii kohalikud kui ka linnapäevi väisama tulnud külalised – igaüks, kellele pakub huvi kogukondlik tegevus. Kohtumise keskmes oli arutelupaneel, mis tõi kokku väga erinevad osapooled, arutamaks selle üle – kes on julge kodanik; mida tähendab kogukonnakeskne lähenemine/valitsemisviis ja kuidas kogukonnad ning  omavalitsused saavad teha paremini koostööd? Paneelis osalesid Siseministeeriumi rahvastiku ja kodanikuühiskonna asekantsler Raivo Küüt, Eesti Koostöö Kogu ekspert Heldi Ruiso, Rakvere Linnakodanike [...]

1804, 2023

Pressiteade. Neljapäeval alustab Rakveres kodanikuhariduse kogukonnaring

PRESSITEADE Eesti Rahvaülikoolide Liit 18.04.2023 Neljapäeval, 20. aprillil kell 18 alustab Juhan Kunderi Rahvakoolis tasuta kogukonnaring “Kodanikuks olemise ABC”, ringi eestvedaja on Maia Simkin. Kogukonnaringis õpitakse koos teistega läbi arutelude, millised on meie kui kodanike õigused ja kohustused, kuidas otsuseid mõjutada, mis on riigi ja mis omavalitsuse vastutusala ning kuidas kogukondlikele probleemidele/väljakutsetele juhtumipõhiseid lahendusi leida. Rahvakooli ja kogukonnaringi eestvedaja Maia sõnul ei julge paljud oma arvamust välja öelda. “Olen töötanud 22 aastat kohalikus omavalitsuses ja näinud, kui demokraatiavõõrad on inimesed, [...]

1704, 2023

Kogukonnaringide eestvedajad läbisid ettevalmistuse

Kogukonnaringide eestvedajate koolitus algas 15. märtsil ühise veebikohtumisega, 30. märtsil toimus esimene kokkusaamine Tallinna Rahvaülikoolis ja 13. aprillil teine. Koolituse eesmärk oli koosloomes ja koolitaja Kai Klandorfi juhendamisel luua kogukonnaringide sisu ja metoodika, õpetamaks kodanikuharidust piirkonnatunnetusest lähtuvalt. Kahel kokkusaamise tulemusena on kogukonnaringide eestvedajatel olemas struktuur, ideed ja metoodika kuidas ringe läbi viia. Kuna kogukonnad on erinevad, siis on koosloome tulemused siiski raamistik mille alusel iga eestvedaja oma ringi kujundama hakkab. “Erinevate kogemuste ja ühiste arutelude pinnalt saab iga eestvedaja luua visiooni [...]11. juuni, Virumaa Teataja
Milline võiks välja näha üks omavalitsuse julge kodanik?

https://virumaateataja.postimees.ee/7793564/milline-voiks-valja-naha-uks-omavalitsuse-julge-kodanik

26. aprill, Tre Radio
Kodanikuks olemise ABC koolitused Eesti kogukondadele

https://keskeesti.treraadio.ee/uudised/30028/kodanikuks-olemise-abc-koolitused-eesti-kogukondadele

19. aprill, Lääne-Virumaa uudised
Neljapäeval alustab Rakveres kodanikuhariduse kogukonnaring

https://www.laanevirumaauudised.ee/uudised/2023/04/19/neljapaeval-alustab-rakveres-kodanikuhariduse-kogukonnaring

18. aprill, Virumaa Teataja
Rakveres algab kodanikuhariduse kogukonnaring

https://virumaateataja.postimees.ee/7756196/rakveres-algab-kodanikuhariduse-kogukonnaring

Go to Top