ERLi huvikaitseplaani koostamine

Projekti periood: aprill – juuni 2023
Toetussumma: 4000 eurot

Projekt viiakse ellu Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava taotluvooru raames. Projektijuht on ERLi tegevjuht Heleriin Jõesalu ja arengueksperdina on kaasatud Sigrid Solnik.

Taustalugu: Liit on loodud ajendist seista rahvaülikooli kui (vaba)hariduse valdkonnas tegutseva kindla koolitüübi edendamise eest. Rahvaülikoolide missiooniks on pakkuda igale ühiskonna liikmele laias valikus, kvaliteetseid ja kodulähedasi enesearenguga tegelemise võimalusi. Teisisõnu rahvaülikoolide põhitegevus on vabaharidusliku õppe/koolituse pakkumine. Vabahariduslik õpe/koolitus on isiksuse arengut, loovust, ettevõtlikkust, kodanikuaktiivsust ja sotsiaalset sidusust arendav (või toetav) üldhariv täiskasvanud õppijatele avatud mitteformaalne õpe, ilma otsese tööalaste kompetentside arendamise eesmärgita. See annab täiskasvanule võimaluse õppida või arendada üldpädevusi, mis on vajalikud igas rollis ja eluetapis. See mõjutab kogukonna ja laiemalt ühiskonna sidusust ning tugevdab demokraatiat.

Projekti eesmärk

Eesti Rahvaülikoolide Liidu liikmeskonna huvikaitsealane teadlikkus on suurenenud ning valminud on liidu huvikaitseplaan.

Projekti peamised tegevused ja väljund

Projekti teekonnakaart

Projekti “ERLi huvikaitseplaani koostamine” toetab