Liidu liige

Liikmelisust taotlev partner

Tartu Rahvaülikool (TRÜ) on 1987. aastal loodud iseseisva sihtasutusena tegutsev täienduskoolitusasutus. Peamised tegevussuunad on täiskasvanute täienduskoolitus, kultuuriürituste korraldamine ja projektipõhine tegevus.

Missioon: TRÜ pakub kultuuriteadlikkust, enesearengut ja loovust soodustavat õpikeskkonda professionaalseks ning isiksuslikuks arenguks.

Tartu Rahvaülikoolis töötab üle 200 kogenud ja hinnatud koolitaja, ühel õppeaastal õpib umbes 6000 inimest ja õppegruppe on üle 600.

Lähemalt: www.rahvaylikool.ee

SA Tartu Rahvaülikool
Pepleri 4, Tartu 51003
Tel: +372 736 1540
info@rahvaylikool.ee

Tartu Rahvaülikooli kunstikeskus
Vaksali 7, Tartu 50410
Tel: +372 736 1537

Tallinna Rahvaülikool on Tallinnas tegutsev ja linnale kuuluv täienduskoolituskeskus, mille tegevusvaldkond on elanike vabaharidusliku ja täienduskoolituse, huvitegevuse ja kultuuriürituste korraldamine ning kultuuripärandi hoidmine.

Tallinna Rahvaülikooli eelkäija – Tallinna Kultuuriülikool – avas esmakordselt oma uksed 1959.a.

Rahvaülikool toetab täiskasvanute üld- ja tööalaste pädevuste arendamist ning isiksuslikku kasvamist, väärtustades sel moel ka ühiskonnas laiemalt elukestvat õppimist.

Lähemalt: www.kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool
Estonia pst 5a
10143 Tallinn
Tel: 630 6508 / 5690 1707
info@kultuur.ee

Pärnu Rahvaülikool loodi 2004. aasta kevadel Nooruse Majas tegutsevate seltside initsiatiivil.  Kooli pidajaks on MTÜ Rääma Noorte Ühing Noorus. Pakume täiskasvanutele olenemata nende vanusest ja haridustasemest keele-, arvuti-, kunsti-, käsitöö- ja isikuarengukursuseid.
Missioon: Läbi elukestva õppe olla ühiskonnas tuntuse ja tunnustuse pälvinud, pidevalt oma väärtust suurendav organisatsioon.
Pärnu Rahvaülikoolis õpib aasta jooksul umbes 300 inimest ning toimub ligikaudu 30 koolitust 20 koolitaja käe all.

Õppida pole kunagi hilja!

Lähemalt: www.noorusemaja.ee/parnu-rahvaulikool/

MTÜ Rääma Noorte Ühing Noorus
Roheline 1B, Pärnu 80036
Tel: +372 445 0070
rahvaylikool@noorusemaja.ee

Haapsalu Rahvaülikool on Läänemaal ja Haapsalus tegutsev täiskasvanute täienduskoolitusasutus, eesmärgiga toetada koolituste korraldamise kaudu üksikisikute, organisatsioonide ja ettevõtete arengut.

Läänemaal on rahvaharidust pakutud väga ammusest ajast. Haapsalu Rahvaülikooli eelkäijateks on 1920 – 1943 Noarootsis tegutsenud Pürksi Põllutöö- ja Rahvaülikooli, 1993 – 2002 tegutsenud Paslepa Rahvaülikooli ning 2002 – 2009 tegutsenud Rootsi Rahvaülikooli Eestis. 2009. aastal anti koolile nimeks Haapsalu Rahvaülikool.

Lähemalt: www.hru.ee

MTÜ Haapsalu Rahvaülikool
Lihula mnt 12
90507 Haapsalu
Tel: 372 4737056
info@hru.ee

Ontika Koolituskeskuse juriidiline nimetus on MTÜ EELK Viru praostkonna Ontika Koolituskeskus. Ida-Virumaal tegutsev MTÜ on asutatud aastal 1993 ja aastal 2004 loodi selle juurde Erakool Ontika.

Koolituskeskuse peamine tegevusvaldkond on täiskasvanute koolitus. Selleks viiakse ellu nii igapäevaseid kui projektipõhiseid tegevus.

Aastas toimub 17 erineva õppevaldkonna koolitust, mida viivad läbi ca 10 koolitajat.

Haridust ei saa anda, haridust saab võtta! Meie oleme helded pakkujad.

Lähemalt: http://www.ontikakoolitus.ee/

MTÜ EELK Viru praostkonna Ontika Koolituskeskus
Pargi 40. Jõhvi 41537
Tel: +372 337 0740
ontika.kk@mail.ee