Eesti Rahvaülikoolide Liit on rahvaülikoolide katusorganisatsioon, mis loodi 2011.a.

Eesti Rahvaülikoolide Liitu kuuluvad:

 1. Tartu Rahvaülikool (sihtasutus)
 2. Tallinna Rahvaülikool (KOV allasutus)
 3. Pärnu Rahvaülikool (MTÜ Rääma Noorte Ühing Noorus)
 4. Haapsalu Rahvaülikool (MTÜ)
 5. Ontika Koolituskeskus (EELK Viru praostkonna Ontika Koolituskeskus MTÜ)
 6. Hiiumaa Rahvaülikool (SA Hiiumaa Arenduskeskuse üksus)
 7. Võrumaa Rahvaülikool (MTÜ Võluvõru)
 8. Kuressaare Rahvaülikool (Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi allüksus)
 9. Paide Rahvaülikool (Paide Täiskasvanute Keskkooli allüksus)
 10. Põlvamaa Rahvaülikool (MTÜ)
 11. Kunderi Rahvakool (MTÜ Juhan Kunderi Selts)
 12. Jõgeva Koolituskeskus (MTÜ)

Eesti Rahvaülikoolide Liidu asutajad on Tartu Rahvaülikooli juhataja Maire Breede ja Haapsalu Rahvaülikooli toonane juhataja Heli Kaldas.

Koolide suurused ja mahud on väga erinevad, kuid tegevuste printsiibid, tulevikusihid ja tegutsemisviis on sarnased ning üheskoos loodetakse enam teadvustada Eesti elanikele, poliitikutele ja haridusmaastiku kujundajatele täiskasvanuhariduse ja rahvaülikoolide tähtsust hariduselus.

Liidu liikmete koostöös saavutatakse suutelisus pakkuda üksteisele tuge ja toetust. Rahvaülikooli tähtsaimaks lüliks on õppija, kellele on suunatud kogu meie tegevus.

Rahvaülikooli kriteeriumid Eestis:

 1. Põhitegevus on täiskasvanute täienduskoolitus st õppekava alusel toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus;
 2. Avatud koolituste põhimõte: kool pakub erinevaid koolitusi ja teisi õpiüritusi, mis võimaldab õppima asuda kõigil soovijatel;
 3. Täienduskoolituste pakkumine vähemalt kolmes täienduskoolituse õppekavarühmas;
 4.  Füüsilise koolituskeskkonna olemasolu (pidevalt kasutusel olevad ruumid);
 5. Koosseisuline personal  –  vähemalt põhikohaga töötav juhataja;
 6. Koolitustegevus toimub aastaringselt;
 7. Täiskasvanute koolituse seadusest ja täienduskoolituse standardist  tulenevate nõuete täitmine.

Eesti Rahvaülikoolide Liit lähtub oma tegevuses Vabaühenduste eetikakoodeksist.

Juhatuse liikmed Maire Breede ja Heli Kaldas