📢 Projekti teine teavitussündmus, inspiratsioonipäev “Targem kodanik, parem ühiskond”, toimus 18. aprillil Tallinna Rahvaülikoolis.

Sel korral võtsime fookusesse rahvaülikoolide poolt erinevates Eesti maakondades läbi viidud kogukonnaringid. Tulemustest rääkisid kogukonnaringide eestvedajad. Kuulsime nii edulugusid kui murekohti/õppetunde ja ettepanekuid tulevikuks.

📝 Vahepeal on valmis saanud ka neid kogukonnaringi eestvedajate kogemusi kajastav materjal “Targem kodanik, parem ühiskond. Kogukonnaringide käsiraamat”. Tutvu sellega siin.

Tallinna Ülikooli teaduri Meril Ümarik tutvustas  IEA 2022. aasta rahvusvahelise kodanikuhariduse uuringu (ICCS 2022) Eesti tulemusi ja koos püüdsime tulemusi vaadata läbi täiskasvanuhariduse ja tuleviku täiskasvanud õppija prisma. Vaata ka ettekannet.

Eelmise PIAAC uuringu tulemustest, poliitilisest tõhususest, vabatahtlikust tööst ja usaldusest rääkis Triin Savisto, Haridus- ja Teadusministeeriumi analüütik. Vaata ka ettekannet.

Arutelulaudades mõtlesime koos, mismoodi projekti jooksul käivitatu pealt edukalt edasi minna, milliseid mustreid näeme kodanikuhariduse edendamisel ning millised võiksid olla tuleviku õppimisvõimalused.

Päeva lõpetas tulevikku vaatav poliitikakujundajate vestlusring milles osalesid

  • Ena Drenkhan Haridus- ja Teadusministeeriumist (täiskasvanuhariduse valdkond);
  • Marten Lauri Siseministeeriumist (kodakondsuspoliitika ja kodanikuühiskonna valdkond);
  • Kaija Velmet Saue Vallavalitsusest (kultuuritööjuht).


📢 Esimene inspiratsioonipäev “Targem kodanik, targem riik” toimus 17. oktoobril 2023.
Keri edasi ja uudista inspiratsioonipäeva ettekannete salvestusi!

Projekti esimene teavitussündmus “Targem kodanik, targem riik” toimus 17.oktoobril 2023 Tartus, Laulupeomuuseumis. Inspiratsioonipäeva eesmärk oli suurendada täiskasvanuhariduse valdkonnas tegutsevate organisatsioonide, koolitajate, kohalike omavalitsuste ja teiste arendusorganisatsioonide teaduslikkust kodanikuhariduse rollist ja vajalikkusest ning headest praktikatest Eestis.

Ettekanded

Ettekanded Alla Vinitšenkolt Tartu Miina Härma Gümnaasiumist, Kai Klandorfilt Vabaühenduste Liidust, Merit Kariselt MTÜ Saaremaailmast ja Maria Sakariaselt MTÜ Mondost avasid kodanikuks olemise teekonna inimesest endast maailmakodanikuni.

Kodanikuks kasvamine
Alla Vinitšenko, kodanik, ajalooõpetaja Miina Härma Gümnaasiumi
s


Kodanikuharidus ja vabakond
Kai Klandorf, Vabaühenduste Liit

Ettekande slaidid


Paikkondlik identiteet:
 
Saarluse kompass
Merit Karise, MTÜ Saaremaailm

 

Kes on maailmakodanik?
Maria Sakarias, MTÜ Mondo

Ettekande slaidid


Vestlusring

Päeva lõpetas vestlusring “Milliseid eeldusi ja tingimusi on vaja toetamaks hea kodaniku kujunemist?”, milles osalesid Kai Klandorf Vabaühenduste Liidust, Marten Lauri Siseministeeriumist ja Heldi Ruiso Eesti Koostöö Kogust ja kodanikuühendusest Loov Viljandi.


Galerii