17. oktoobril 2023 toimus inspiratsioonipäeval “Targem kodanik, targem riik”, mille korraldas Eesti Rahvaülikoolide Liit. Inspiratsioonipäev toimus ACFi projekti “Kodanikuks olemise ABC” raames. Inspiratsioonipäeva eesmärk oli suurendada täiskasvanuhariduse valdkonnas tegutsevate organisatsioonide teadlikkust kodanikuhariduse rollist ja vajalikkusest ning headest praktikatest Eestis.

Ettekanded keskendusid sellele, mida tähendab kodanikuks olemine; miks on meie riigi ja ühiskonna vaates oluline, et oleksime kodanikena aktiivsed; kuidas meie paigaidentiteet meid kodanikena võimestada saab ja kuivõrd mõtestame end maailmakodanikena.

Loe pikemalt: https://epale.ec.europa.eu/et/resource-centre/content/inspiratsioonipaeva-targem-kodanik-targem-riik-videosalvestused