📢 Iga hea asi võtab natuke aega, et lasta tal settida. Heameel on teada anda, et nüüd on ka teine inspiratsiooniseminar projekti “Kodanikuks olemise ABC” raames edukalt selja taga!

🥁 Möödunud neljapäeval, 18. aprillil Tallinna Rahvaülikooli Vanalinna majas toimunud inspiratsioonipäeval “Targem kodanik, parem ühiskond” keskendusime 2023-2024 erinevates Eesti maakondades toimunud kogukonnaringidele. Tutvustasime nende tulemusi – edulugusid ja õppetunde – ning kutsusime ka osalejaid kaasa mõtlema, mismoodi projekti käigus käivitatu pealt saaks edukalt edasi minna.

📍 Päevale tegi sissejuhatuse meie rahvusvaheliste suhete koordinaator Tiina Jääger. Ta tutvustas, kellele ja miks me “Kodanikuks olemise ABC” projekti tegime. Tiina rääkis ka 15 Eesti maakonnas käivitatud kogukonnaringide metoodikast. sisust ja osalejatest. Rahvaülikoolide korraldatud kogukonnaringides osales kokku 233 inimest ja nad kaasasid üle 40 eksperdi! Aitäh kõigile, kes võtsid aja, et panustada – see kohalolek oli oluline!

📍 Päeva esimeses pooles jagasid oma edulugusid ja õppetunde suur osa meie kogukonnaringide eestvedajatest. On lihtsalt hämmastav, kui palju positiivseid muutusi need kogukonnaringid erinevates Eesti paikades tõid – alates puuduolevatest pinkidest haigla juures, omavahel ära leppinud sõbrannadest kuni uue lasteaia rajamise, uue MTÜ ja koostöötamise keskkonna loomiseni!

📍 Päeva teist osa alustasime sissevaatega põnevatesse uuringutesse. Meril Ümarik Tallinna Ülikoolist rääkis, mida on võimalik täiskasvanuhariduse vaates järeldada IEA 2022. aasta rahvusvahelise kodanikuhariduse uuringu (ICCS 2022) Eesti tulemustest. Haridus- ja Teadusministeeriumi analüütik Triin Savisto kirjeldas, mida uurib PIAAC ja millal on oodata uusi andmeid. Ka heitis ta pilgu eelmise korra andmetesse. Seejärel said osalejad laudkondades arutleda, mis mõtteid nende uuringute tulemused tekitasid ja kes on tuleviku täiskasvanud õppija.

📍 Päeva lõpetas tulevikku vaatav poliitikakujundajate vestlusring “Kuidas edasi? Kuidas saame luua kodanikuharidust toetavat keskkonda?” Meie tegevjuhi Heleriin Jõesalu kindlal juhtimisel jagasid oma mõtteid Kaija Velmet Saue vallavalitsusest, Marten Lauri Siseministeeriumist ning Ena Drenkhan Haridus- ja Teadusministeeriumist.

🙏 Aitäh kõigile kõnelejatele ja osalejatele! Suured tänusõnad ka päeva moderaatorile, meie tegevjuhile Heleriin Jõesalule, kes kenasti kõike ohjes hoidis.

🎲 Projekti “Kodanikuks olemise ABC” rahastab Norra Aktiivsete Kodanike Fond / Active Citizens Fund Estonia, mida vahendab Avatud Eesti Fond / Open Estonia Foundation koostöös Vabaühenduste Liiduga (Hea Kodanik).

🧩 Projekti kohta leiab täpsemat infot meie kodulehelt: www.rahvaulikoolideliit.ee/projektid/acf/

🗯 PS! Peagi tutvustame teile ka kogukonnaringide käsiraamatut, mis koondab endas ülevaate õpiringi metoodikast, projekti head praktikad, õppetunnid ja soovitused ning raamõppekava. Jääge kuuldele!