Projekti raames toimub igas maakonnas üks kogukonnaring. Kogukonnaringis õpitakse, kuidas paremini teostada oma õigusi ja kohustusi kodanikuna ning võtta valimistel läbimõeldumaid seisukohti. Tegemist on õpiringi meetodiga, kus luuakse esmalt turvaline õhkkond ja võimalus olla aktiivselt kaasatud. Juhendaja pole ekspert vaid toetab ja suunab arutelu protsessi, et kõik saaksid kaasa mõelda ja arutelude käigus jagada oma teadmisi ja kogemusi ning panustada seeläbi koos õppimisse.

Kogukonnaringi on oodatud osalema kõik, kellel on huvi kodanikuühiskonda tugevdada olles ise aktiivne ja tegus kodanikuühiskonna liige. Kogukonnaringis käiakse koos ca 4-6 korral 1,5 – 3 tunni kaupa.

Igal korral on ka oma täpsem teema. Teemasid käsitletakse läbi kolme tasandi.

 • Kohalik tasand: Kohaliku omavalitsuse seadusandliku ja täitevvõimu rollid. Mis viisidega saad kohalikku elu edendada? Kodanikuühiskond, kodaniku roll Eesti ühiskonnas.
 • Riiklik tasand: Eesti ühiskonna mudel ja riigikorraldus. Eesti esindusdemokraatia osad (rahva võim, rahvahääletus, institutsioonid ja võimude lahusus).
 • Rahvusvaheline tasand: Miks on vaja omada arusaama rahvusvahelistest trendidest? Kuidas Euroopa Liidu institutsioonid meie elu ja siinseid tegemisi mõjutavad?

Oktoobris alustavad kogukonnaringid – uuri lisaks ja osale ka!

 • Võrumaal – esimene kohtumine toimub 3. oktoobril. Eestvedaja: Helle Kivi ja Katrin Kivi. Korraldaja: Võrumaa Rahvaülikool. Rohkem infot leiad siit!
 • Harjumaal – esimene kohtumine toimub 4. oktoobril. Eestvedaja: Karin Sillamaa. Korraldaja: Tallinna Rahvaülikool. Rohkem infot leiad siit!
 • Viljandimaal – esimene kohtumine toimub 5. oktoobril. Eestvedaja: Helin Laane. Korraldaja: Pärnu Rahvaülikool. Rohkem infot leiad siit!
 • Valgamaal – esimene kohtumine toimub 8. oktoobril. Eestvedaja: Ene Kaas. Korraldaja: Lüllemäe Rahvaõpistu. Rohkem infot leiad siit!
 • Raplamaal – esimene kohtumine toimub 25. oktoobril. Eestvedaja: Kaidi Kornak. Korraldaja: Rapla Rahvakool. Rohkem infot leiad siit!

Novembris alustavad kogukonnaringid – uuri lisaks ja osale ka!

 • Jõgevamaal – esimene kohtumine toimub 1. novembril. Eestvedaja: Janek Varblas. Korraldaja: Jõgeva Rahvaülikool. Rohkem infot leiad siit!
 • Põlvamaal – esimene kohtumine toimub 6. novembril. Eestvedaja: Terje Paes. Korraldaja: Põlvamaa Rahvaülikool. Info täpsustub!
 • Järvamaal – esimene kohtumine toimub 8. novembril. Eestvedaja: Martha-Beryl Grauberg. Info täpsustub!

Kogukonnaringid tegutsevad juba

 • Hiiumaal. Eestvedaja: Kaja Sõrmus. Korraldaja: Hiiumaa Arenduskeskus
 • Ida-Virumaal. Eestvedaja: Etti Kagarov. Korraldaja: Jõhvi Rahvaülikool
 • Tartumaal. Eestvedaja: Kai Klandorf. Korraldaja: Tartu Rahvaülikool
 • Pärnumaal. Eestvedaja: Helin Laane. Korraldaja: Pärnu Rahvaülikool
 • Saaremaal. Eestvedaja: Marvi Ehte. Korraldaja: Kuressaare Rahvaülikool
 • Läänemaal. Eestvedaja: Cynne Põldäär. Korraldaja: Haapsalu Rahvaülikool

Lääne-Virumaal toimus kogukonnaring kevadel. Korraldas Juhan Kunderi Rahvakool. Eestvedaja: Maia Simkin