Kogukonnaringide eestvedajad

Kui soovin kodanikuna midagi muuta või kaasa rääkida – kas pöördun presidendi, riigikogu või kohaliku omavalitsuse poole? Kuidas targalt osaleda ühiskondlike otsuste tegemisel? Mis on erinevate demokraatlike institutsioonide roll Eestis? Kuidas mitte minna kaasa demagoogiaga?

Nendele teemadele vastuse leidmiseks võib korraldada kodanikuharidust edendava kogukonnaringi, kus koos arutletakse ja õpitakse, kuidas paremini teostada oma õigusi ja kohustusi kodanikuna ning võtta valimistel läbimõeldumaid seisukohti.

Kogukonnaringi eestvedajale on vajalikuks tööriistaks õppekava. Õppekava on oma olemuselt plaan õppeeesmärkide elluviimiseks ehk milleks, mida, kuidas ja millise aja jooksul õpitakse. Kuigi kogukonnaring on oma olemuselt õpiring, tuleb ikkagi seada sihid ja koostada elluviimise plaan
ehk koostada õppekava.

Projekti raames koostasid kogukonnaringide eestvedajad raamõppekava, mida saab kasutada või millele toetudes luua oma õppekava.

📋Uudista raamõppekava

Kogukonnaringide eestvedajad

Kogukonnaringide eestvedajad maakondades.

MAAKOND RAHVAÜLIKOOL/PARTNER KK JUHENDAJAD
Lääne-Virumaa Juhan Kunderi Rahvakool Maia Simkin
Hiiumaa SA Hiiumaa Arenduskeskus Annely Veevo
Ida-Virumaa Ontika Koolituskeskus/Jõhvi Rahvaülikool Etti Kagarov
Tartumaa Tartu Rahvaülikool Kai Klandorf
Pärnumaa Pärnu Rahvaülikool Helin Laane
Saaremaa Kuressaare Rahvaülikool Marvi Ehte
Läänemaa Haapsalu Rahvaülikool Cynne Põldäär
Võrumaa MTÜ Võluvõru/Võrumaa Rahvaülikool Helle Kivi
Harjumaa Tallinna Rahvaülikool Karin Sillamaa
Viljandimaa Pärnu Rahvaülikool Helin Laane
Valgamaa Lüllemäe Rahvaõpistu Ene Kaas
Raplamaa Rapla Rahvakool Kaidi Kornak
Jõgevamaa Jõgeva Koolituskeskus Janek Varblas
Põlvamaa Põlvamaa Rahvaülikool Terje Paes
Järvamaa Tallinna Rahvaülikool/MTÜ Wabalinn Martha-Beryl Grauberg