ERL

Eesti Rahvaülikoolide Liit loodi Tartu ja Haapsalu rahvaülikooli juhtide poolt. Koolide suurused ja mahud on väga erinevad, kuid tegevuse printsiibid, tulevikusihid ja tegutsemisviis on sarnased ning üheskoos loodetakse enam teadvustada elanikele, poliitikutele ja hariduselu elluviijatele rahvaülikooli tähtsust Eesti hariduselus.

Liidu liikmete koostöös saavutatakse suutelisus pakkuda üksteisele nii palju tuge ja toetust, et rahvaülikool mitte ainult ei jääks püsima, vaid saavutaks ühiskonnas positsiooni, kus nendega arvestab riik, kohalik omavalitsus ja tööandja. Rahvaülikooli tähtsaimaks lüliks on ja jääb õppija, sest temale on suunatud kogu meie tegevus ja pidev ponnistus parema kvaliteedi poole. Oma igapäevatöös süstime kursuslastele mõtteviisi ja innustust võtta õppimist kui elu ühte väga loomulikku osa. ERL kuulub omakorda Eesti Vabaharidusliitu.

Asutajad: Heli Kaldas ja Maire Breede.