ERL

Eesti Rahvaülikoolide Liit loodi Tartu ja Haapsalu rahvaülikooli juhtide poolt. Koolide suurused ja mahud on väga erinevad, kuid tegevuste printsiibid, tulevikusihid ja tegutsemisviis on sarnased ning üheskoos loodetakse enam teadvustada elanikele, poliitikutele ja hariduselu elluviijatele rahvaülikooli tähtsust Eesti hariduselus.


Liidu liikmete koostöös saavutatakse suutelisus pakkuda üksteisele tuge ja toetust. Rahvaülikooli tähtsaimaks lüliks on õppija, kellele on suunatud kogu meie tegevus. ERL kuulub omakorda Eesti Vabaharidusliitu, kellega koostöös viiakse ellu mitmeid projekte.


Asutajad: Heli Kaldas ja Maire Breede.